Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

May 15 2015

1192 0f8c
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

April 03 2015

- Ile razy masz ochotę kogoś krytykować - powiedział - przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald "Wielki Gatsby"
Reposted fromdreamadream dreamadream
0340 2dee
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx
Najważniejsze jest, żeby obok był ktoś. To, że jesteś, przyszedłeś do mnie, uśmiechasz się, jest powodem do szczęścia. Mogę cię potrzymać za rękę i mogę sobie przy tobie popłakać, bo jest mi źle. Ja nie wiem, dlaczego jest mi źle, ale jest mi smutno i płaczę. A potem jest mi lepiej.
— Anna Dymna
Reposted fromdejno dejno
0374 1eaf
Reposted fromusual usual viadeepshit deepshit

ultimate goal
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viacytrusowa cytrusowa
3445 bd90
7580 d96d
5618 3524 500
Reposted frommatwin matwin viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się,żeby ktoś w Ciebie wjechał.
— S
Reposted fromAng3ll Ang3ll viavacannes vacannes
0198 c054 500
Reposted fromkotowate kotowate viaskandaliczna skandaliczna
2301 e825
Reposted fromfit-and-healthy fit-and-healthy viaoutline outline
1556 9436 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viamagolek22 magolek22
8234 3f72 500
Reposted frommariuszpontmercy mariuszpontmercy viaoutline outline
7399 b429 500
Shameless
s05e11
Reposted frompejprocz pejprocz viaoutline outline
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— Erich Maria Remarque
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablacktoblack blacktoblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl